12 tradicija

Dvanaest tradicija predstavljaju jednu od tri Al-Anon Zaostavštine, zajedno sa Dvanaest koraka i Dvanaest Koncepata Službe. Tradicije sumiraju Al-Anon principe koji pomažu da Al-Anon grupe funkcionišu na ispravan način.

1. Naša zajednička dobrobit trebala bi da bude na prvom mestu. Lični napredak za najveći deo članova zavisi od jedinstva svih.

2. Za nadležnost naše grupe postoji samo jedan autoritet: voljeni Bog, ma kako se on pojavljivao u našoj zajedničkoj svesti. Naši su čelnici samo sluge od poverenja. Oni ne upravljaju.

3. Ako se rodbina alkoholičara sastaje tražeći međusobno pomoć, oni se mogu nazvati Al-Anon porodična grupa pod uslovom da kao grupa nemaju nikakvu drugu vezu. Jedini uslov za pripadnost je taj da kod nekog od rodbine ili prijatelja postoji problem s alkoholom.

4. Svaka grupa trebalo bi da bude samostalna, osim u pitanjima koja se tiču neke druge udruge, Al-Anona ili AA kao celine.

5. Svaka porodična grupa Al-Anon ima samo jedan zadatak: da pomogne porodici alkoholičara. To činimo tako što sami primenjujemo dvanaest koraka AA, na način da ohrabrujemo i razumemo članove porodice bolesne od alkoholizma. Članovi porodice alkoholičara su nam dobrodošli i mi ih tešimo.

6. Naše porodične grupe ne smeju materijalno ni finansijski podržavati neku drugu spoljnu instituciju, niti im davati svoje ime na korišćenje kako nas problemi novca, imovine i uticaja ne bi udaljili od našeg glavnog cilja. Iako smo samostalna zajednica, mi ipak treba da neprekidno sarađujemo s Anonimnim alkoholičarima.

7. Svaka grupa mora da bude u stanju sama da se izdržava, odbijajući priloge sa strane.

8. Al-Anonov rad na Dvanaestom koraku treba zauvek da ostane neprofesionalan. U našim uslužnim centrima mogu ipak biti zaposleni stručni ljudi.

9. Naše grupe kao takve nikad ne smeju prerasti u organizaciju. Mi, međutim, možemo da osnivamo uslužne uprave i odbore koji su odgovorni onima kojima služe.

10. Al-Anon porodične grupe ne zauzimaju stavove o pitanjima van svoje zajednice, tako da ime Al-Anon nikad ne sme da bude umešano u neku javnu kontroverzu.

11. Naši nastupi u javnosti temelje se na privlačenju ljudi, a ne na reklami. Mi uvek treba da sačuvamo ličnu anonimnost u štampi, na radiju ili filmu.

12. Anonimnost je duhovni temelj svih naših tradicija, stalno nas podsećajući da načela treba uvek da postavljamo ispred ličnosti.

Ostavite komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s