12 koraka

Ovih Dvanaest koraka skoro su u potpunosti preuzeti od Anonimnih Alkoholičara. Oni su sredstvo koje milioni Al-Anon članova koriste u svom duhovnom razvoju. Na sastancima članovi govore o onome što su naučili primenjujući ovih dvanaest koraka.

Dvanaest koraka predstavljaju jednu od tri Al-Anon Zaostavštine, zajedno sa Dvanaest tradicija i Dvanaest koncepata službe.

Al-Anon knjige i pamfleti objašnjavaju kako Al-Anon članovi koriste ove tri zaostavštine u svom duhovnom razvoju. Najbolji  način da razumete korake, kao i druge dve Zaostavštine, jeste slušajući iskustva članova na Al-Anon sastancima.

1. Priznali smo da smo bespomoćni pred alkoholom i da nismo sposobni da upravljamo svojim životom

2. Poverovali smo da duševno zdravlje može da nam povrati samo Sila jača od nas samih.

3. Odlučili smo da prepustimo svoju volju i život Bogu, onako kako ga mi razumemo.

4. Napravili smo sveobuhvatan i beskompromisan moralni inventar sebe samih.

5. Priznali smo Bogu, sebi samima i drugom ljudskom biću pravu prirodu svojih grešaka.

6. Bili smo potpuno spremni da Bog otkloni sve ove karakterne mane.

7. Ponizno smo pitali Boga da otkloni sve naše karakterne mane.

8. Sastavili smo spisak ljudi kojima smo učinili nešto nažao, i postali spremni da te greške, koje smo im učinili, ispravimo.

9. Direktno smo ispravili greške prema tim ljudima, gde god je to bilo moguće, osim u slučaju kada bi to povredilo njih ili druge.

10. Nastavili smo da pravimo lični inventar i kada bismo pogrešili odmah smo to priznali.

11. Nastojali smo, kroz molitvu i meditaciju, da poboljšamo svoj svesni kontakt sa Bogom, onako kako ga mi razumemo, moleći se samo za saznanja Njegove volje za nas i za snagu da je izvrsimo.

12. Pošto smo doživeli duhovno buđenje kao rezultat ovih Koraka, pokušali smo da prenesemo ovu poruku drugima i da primenjujemo ove principe u svim životnim situacijama.

Ostavite komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s